OBAVIJEST

UVID U DRUGI PARCIJALNI ISPIT IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 21.1. 2019. U 14:30.

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA I ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 21.1. 2019. U 15.00.

Prof. dr. Merima Čaušević