NAKNADNI KONKURS za upis studenata u I godinu II ciklusa studija u akademskoj 2015/2016.godini

PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovi Konkursa za upis studenata u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini i Plana upisa u I godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini, Pedagoški fakultet objavljuje

NAKNADNI KONKURS

za upis studenata u prvu godinu drugog  ciklusa studija

u akademskoj 2015/2016.godini

 

Odsjek

Vanredni studij

  Razredna nastava

10

  Predškolski odgoj

5

  Kultura življenja i tehnički odgoj

18

 

Uz prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan predati slijedeće dokumente:

  • Zahtjev za upis u kome je tačno naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • Originalna diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili Bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini, odnosno nostrificirana diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (studenti Univerziteta u Sarajevu koji su završili I ciklus studija mogu, do izdavanja diplome i dodatka diplomi, predati Uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom Konkursu);
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Uvjerenje o državljanstvu,
  • Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima i
  • Uplatnicu za prijavu na konkurs u iznosu od 30 KM na Žiro račun Pedagoškog fakulteta 3389002208253219 – Unicredit banka.

Prijave podnesene poslije utvrđenog roka, kao i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave na konkurs za upis podnose se Studentskoj službi Pedagoškog fakulteta Sarajevo, Skenderija 72 do 30.10.2015. godine.

Pedagoški fakultet Sarajevo