Muzička kultura - uvid u radove

NoticeUVID U RADOVE IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U SRIJEDU 9.7. 2014. GODINE U 9:00, A IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II U 10:00.

PREDMETNI NASTAVNIK: DOC. DR. MERIMA ČAUŠEVIĆ

Pedagoški fakultet Sarajevo