Mr. Željko Filipović - odbrana doktorske disertacije

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V I J E S T

 

Mr. ŽELJKO FILIPOVIĆ branit će na Pedagoškom fakultetu Sarajevo doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

GRUPNI OBLIK RADA U LIKOVNOJ KULTURI, KAO POTICAJ U LIKOVNO-KREATIVNOM IZRAZU UČENIKA RAZREDNE NASTAVE

 

Odbrana Će biti odrŽana na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, sala 2) 14.07.2012. godine u 11,00 sati.

Primjerak disertacije nalazi se u Dekanatu Fakulteta i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo