Misera Suljić-Sijarić - odbrana magistarskog rada

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

MISERA SULJIĆ-SIJARIĆ, profesor razredne nastave

branit će magistarski rad pod naslovom


METODIČKI PRISTUP STVARALAŠTVU AHMETA HROMADIĆA


03. jula 2012. godine (utorak)
sa početkom u 16,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo