Lejla Dizdarević - odbrana magistarskog rada

 UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET


O B A V J E Š T E NJ E


LEJLA DIZDAREVIĆ, profesor informatike
branit će magistarski rad pod naslovom


INFORMATIČKA PISMENOST KAO FAKTOR ORGANIZIRANJA I UPRAVLJANJA U INSTITUCIJAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA


09. jula 2013. godine (utorak)
sa početkom u 11,00 sati
u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo


Pristup odbrani je slobodan.
Magistarski rad može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo