KONAČNA RANG LISTA - II CIKLUS STUDIJA

KONAČNA RANG LISTA

II CIKLUS STUDIJA

 

Upis studenata u  I godinu II ciklusa studija vršit će se od 15.10.2015. do 23.10.2015.

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS NA I GODINU II CIKLUSA STUDIJA ZA UPIS NA I GODINU II CIKLUSA STUDIJA 

                                                                                                          Studenstka služba

 

Pedagoški fakultet Sarajevo