O B A V I J E S T

O REZULTATIMA TESTA IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA

 UVID U RADOVE I REZULTATE TESTA IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA OBAVIĆE SE U SRIJEDU, 26. 6. 2019. U PERIODU OD 10.00 DO 12.00 h.


O B A V I J E S T

O REZULTATIMA TESTA IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II, METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II

UVID U RADOVE I REZULTATE TESTA IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II I METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II OBAVIĆE SE U ČETVRTAK, 27. 6. 2019. OD 10.00 h.