Prijava ispita

O B A V I J E S T

Studenti koji nisu prijavili ispite za septembarski (ljetni) ispitni rok akademske 2018/2019. godine, prijavu ispita mogu izvršiti najkasnije tri dana prije termina određenog ispita.

                                                                           Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo