OBAVIJEST za upis na I godinu I ciklusa studija

 

Obavijest za upis na I godinu i ciklusa studija

VAŽNA NAPOMENA !!!

U skladu sa Konkursom za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u 2019/2020. godini od 7.6.2019. godine, kandidati koji su ostvarili pravo na upis su dužni da u roku od 7 dana od dana objave konačne rang liste obavezno dostave originalne dokumente i izvrše upis. U suprotnom, smatra se da je kandidat odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste, koji je ispunio uvjete za upis.

Upis će se vršiti od 15.7. do 23.7. 2019.

u terminu od 9,00 – 13,00 h.

Pedagoški fakultet Sarajevo