KONAČNE RANG LISTE za 1. godinu studija školske 2019/2020. godine

KONAČNA RANG LISTA za 1. godinu studija školske 2019/2020. godine - ODSJEK ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU

KONAČNA RANG LISTA za 1. godinu studija školske 2019/2020. godine - ODSJEK ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ

KONAČNA RANG LISTA za 1. godinu studija školske 2019/2020. godine - ODSJEK ZA RAZREDNU NASTAVU

KONAČNA RANG LISTA za 1. godinu studija školske 2019/2020. godine - ODSJEK ZA KULTURU ŽIVLJENJA I TEHNIČKI ODGOJ

Dokumenta potrebna za upis

VAŽNA NAPOMENA !!!

U skladu sa Konkursom za upis studenata u I godinu I ciklusa studija u 2019/2020. godini od 7.6.2019. godine, kandidati koji su ostvarili pravo na upis su dužni da u roku od 7 dana od dana objave konačne rang liste obavezno dostave originalne dokumente i izvrše upis. U suprotnom, smatra se da je kandidat odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang liste, koji je ispunio uvjete za upis.

Upis će se vršiti od 15.7. do 23.7. 2019.

u terminu od 9,00 – 13,00 h.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo