IZMJENA AKADEMSKOG KALENDARA

O B A V I J E S T

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na izmjene Akademskog kalendara sa kalendarom organizacije i realizacije studijskih programa na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2018/2019. godinu, broj: 01-15/19 od 07. 06. 2019. godine obavještavamo STUDENTE da je završetak nastave ljetnog semestra studijske 2018/19.godine U PETAK, 14.6.2019.godine.

junsko-julski ispitni rok će se održati u slijedećim terminima

redovni ispitni rok: 24.6. – 5.7.2019.

popravni ispitni rok: 8.7. - 19.7.2019.

ODLUKA O IZMJENI AKADEMSKOG KALENDARA

Pedagoški fakultet Sarajevo