Prijava ispita za junski ispitni rok za studente I i II ciklusa studija

O B A V I J E S T

Obavještavaju se studenti da će elektronska prijava ispita preko eUNSA programa za junski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija akademske 2018/2019. biti od 1.6. 2019.godine.

NAPOMENA: STUDENTI SU OBAVEZNI PRIJAVITI ISPITE KOJE ŽELE POLAGATI NAJKASNIJE TRI DANA PRIJE TERMINA ODREĐENOG ISPITA.

Od junsko - julskih ispitnih rokova moguće je samo prijaviti ispite elektronskim putem preko eUNSA programa.

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo