Obavijest

                                                               O B A V I J E S T

SVI STUDENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA MORAJU U eUNSA SISTEMU DA ODABERU IZBORNI PREDMET ZA LJETNI SEMESTAR DO 30.5.2019.GODINE.U SUPROTNOM AKO TO NE URADE NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE ZA LJETNI SEMESTAR.

 

                                                                               Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo