O B A V I J E S T

Zbog  Prvomajskih praznika Fakultet neće raditi od srijede 1. 5. 2019. do nedjelje 5. maja 2019. godine .

Prvi radni dan je 6. maj ponedjeljak.

 Sarajevo, 30. 4. 2019.                                                                                                 D E K A N A T

Pedagoški fakultet Sarajevo