Održana II međunarodna konferencija „MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI“

U periodu od 05.04.-07.04.2019.g. u Sarajevu je održana II međunarodna konferencija „MULTIDISCIPLINARNI PRISTUPI U EDUKACIJI I REHABILITACIJI“ u organizaciji Udruženja defektologa Kantona Sarajevo i Pedagoškim fakultetom Univerziteta u Sarajevu kao partnerom Konferencije.

Na konferenciji je učestvovalo preko 250 učesnika iz BiH i regiona i prezentirano je 90 naučnih i stručnih radova iz ove oblasti. Uvodničari su bili eminentni stručnjaci: prof. dr. Jasna Bajraktarević sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Nenad Glumbić sa Univerziteta u Beogradu i prof. emeritus Osman Sinanović sa Univerziteta u Tuzli. 

Pedagoški fakultet Sarajevo