Prijava ispita za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu, ispite za aprilski rok mogu prijaviti do utorka 9. 4. 2019. godine i nakon ovog datuma neće moći izvršiti prijavu. Prijavu za ispit mogu preuzeti na sljedećem linku: http://eprijava.unsa.ba/index/ 

Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo