Konferencija „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“

Pozivamo Vas na II Konferenciju sa međunarodnim učešćem „Multidisciplinarni pristupi u edukaciji i rehabilitaciji“, Sarajevo, 05. 04. -07.04. 2019. Hotel Hollywood.

konferencijaSTOL1

PROGRAM KONFERENCIJE

Pedagoški fakultet Sarajevo