Rezultati pismenog dijela ispita iz Metodike nastave PPiD

Pismeni dio ispita položili su:

  1. 2455 - 87,8%
  2. 2485 - 80,3%
  3. 2092 - 60,6%
  4. 2200 - 55%

Uvid u radove bit će u petak, 12. 7. 2019. u terminu od 8.00 do 9.00h, a završni dio ispita u terminu od 10.00h.

Predmetni nastavnik:

dr.sc. Sanela Rustempašić, docent