OBAVIJEST

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 12. 7. 2019. U 10.00.

UVID U PISMENI ISPIT IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE II/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA II, ODRŽAT ĆE SE U PETAK, 12. 7. 2019. U 11:00

Prof. dr. Merima Čaušević