Obavijest - Prijava ispita, ažurirano

OBAVIJEST

Za januarsko-februarski ispitni rok studenti su duzni da do 17. 1. 2019. godine u studentskoj sluzbi popune papirne prijave za ispite koje će polagati.

Prijava ispita preko eUNSA programa će biti od 11. 1. do 18. 1. 2019. godine.

NAPOMENA: Studenti su dužni prijaviti ispite na oba načina (elektronski i papirne prijave). Nakon navedenih datuma neće se moći izvršiti prijava ispita.

Studentska služba

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo