Poziv na međunarodnu konferenciju "Profesionalne kompetencije u obrazovanju za 21. vek"

Poziv na međunarodnu konferenciju "Profesionalne kompetencije u obrazovanju za 21. vek" koji će se u organizaciji Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu održati 23-25 maj 2019. god na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini.

Poziv na međunarodnu konferenciju

Pedagoški fakultet Sarajevo