Erasmus Mundus - GreenTECH

greentech logo

Povodom otvorenog konkursa za Erasmus Mundus GreenTECH program koordinatori navedenog programa (Univerzitet u Vigu, Španija) će posjetiti Bosnu i Hercegovinu i održati prezentaciju programa GreenTECH, predstaviti ponudu EU univerziteta, objasniti proces prijavljivanja i dati ostale potrebne informacije za potencijalne kandidate.

Plan posjete koordinatora GreenTECH-a je sljedeći:

- 03. 02. 2015. godine (utorak) – Univerzitet u Zenici (11,00 sati),

- 04. 02. 2015. godine (srijeda) – Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (11,00 sati),

- 05. 02. 2015. godine (četvrtak) – Univerzitet u Sarajevu (12,00 sati).

Prezentacija na Univerzitetu u Sarajevu će se održati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 – drugi sprat) sa početkom u 12,00 sati. Svi zainteresirani će nakon prezentacije moći razgovarati sa koordinatorima i postaviti pitanja o prijavi i ponudi programa.

GreenTECH je novoodobreni projekat u sklopu Erasmus Mundus programa koji nudi mogućnost akademske mobilnosti („exchange“ i „degree“) studentima, nastavnicima i saradnicima sa univerziteta sa područja zapadnog Balkana na partnerske univerzitete u zemljama članicama Evropske unije.

EU partnerski univerziteti u sklopu GreenTECH programa su:

1. Univerzitet u Vigu (Španija),

2. Univerzitet u Portu (Portugal),

3. Univerzitet u Paderbornu (Njemačka),

4. Univerzitet u Ljubljani (Slovenija),

5. Ekonomski univerzitet u Katovicama (Poljska),

6. Sveučilište u Splitu (Hrvatska),

7. Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju u Sofiji (Bugarska),

8. Univerzitet u Leonu (Španija).

Sve informacije o projektu kao i prijava za stipendiju se može naći na web stranici: http://green-tech-wb.uvigo.es/.

ROK ZA PRIJAVU: 20. FEBRUAR 2015. GODINE!

Sve informacije o Erasmus Mundus programu i učešću Univerziteta u Sarajevu možete naći na www.erasmus-unsa.ba.

Pedagoški fakultet Sarajevo