Prijava ispita za drugi ispitni termin septembarskog ispitnog roka

O B A V I J E S T

Prijava ispita za drugi ispitni termin septembarskog ispitnog rok vršit će se od 18. – 21. 9 2018. godine. Uz prijavu obavezno priložiti index.

Član 64. Zakona o visokom obrazovanju navodi da u drugom ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit.

Svi ispiti održat će se 25. 9. 2018. godine sa početkom u 13,00 sati.

 Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo