Uvid u pismene radove - Prof. dr. Merima Čaušević

UVID U PISMENE RADOVE I USMENI DIO ISPITA IZ PREDMETA MUZIČKA KULTURA, NA ODSJEKU ZA EDUKACIJU I REHABILITACIJU ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 10.9. 2018. U 10:00.

UVID U RADOVE I USMENI DIO ISPITA IZ PREDMETA METODIKA NASTAVE MUZIČKE KULTURE I/METODIKA MUZIČKOG ODGOJA I ODRŽAT ĆE SE U PONEDELJAK, 10.9. 2018. U 12:00.

PROF. DR. MERIMA ČAUŠEVIĆ

Pedagoški fakultet Sarajevo