Obavijest- Prijava ispita

                                     O B A V I J E S T

 

PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE DO 2.4.2018.GODINE.

                                                                             Studentska služba

                                                                                                                          

Pedagoški fakultet Sarajevo