OBAVIJEST o odbrani doktorske disertacije

O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Amine Delić-Zimić pod naslovom

" Problemska nastava matematike u nižim razredima osnovne škole "

Odbrana će biti održana u četvrtak, 25.01.2018. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).

Pedagoški fakultet Sarajevo