OBAVIJEST - Dodjela diploma

O B A V I J E S T – DODJELA DIPLOMA

Diplomanti i magistranti koji nisu bili na svečanoj promociji 02.12.2017. godine, diplome mogu preuzeti u prostorijama studentske službe od 18. do 29.12.2017. godine.

Diplomanti i magistranti koji ne preuzmu diplomu u navedenom periodu, iste će moći preuzeti uz prethodnu najavu.

Pedagoški fakultet Sarajevo