Interni poziv UNSA za raspodjelu sredstava FMON za 2017. godinu

U vezi sa raspisivanjem Internog poziva Univerziteta u Sarajevu za raspodjelu sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH iz budžeta za 2017. godinu, u prilogu je dopis prof. dr. Izeta Rađe, prorektora za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, tekst Internog poziva i obrazac za prijavu.

Interni poziv je danas objavljen i na UNSA web stranici (http://www.unsa.ba/konkursi/interni-poziv-univerziteta-u-sarajevu-za-raspodjelu-sredstava-federalnog-ministarstva), a organizacione jedinice prijave mogu dostaviti do 14. decembra 2017. godine na protokol Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II) sa naznakom „Prijava na Interni poziv 2017 – programi nauke“.

Koristimo ovu priliku da podsjetimo na obavezu poštivanja Zakona o javnim nabavkama BiH (odnosno da dostavljenim računima mora prethoditi postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom).

Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije.

S poštovanjem,

Služba za NI/UI rad

Rektorat UNSA  

Dopis Organizacionim jedinicama UNSA  |  Interni poziv UNSA  |  Aplikacioni obrazac

Pedagoški fakultet Sarajevo