Univerzitet u Sarajevu

Pedagoški fakultet

OBAVJEŠTAVAJU SE VANREDNI STUDENTI DA SE NASTAVA OBUSTAVLJA U PERIODU OD 12.3. DO 26.3.2020.GODINE.

STUDENTI ĆE BITI BLAGOVREMENO OBAVIJEŠTENI O NADOKNADI ČASOVA.

DEKANAT