U akademskoj 2005/2006. godini na Pedagoškom fakzltetu u Sarajevu obrazuje se 1210 redovnih i vanrednih studenata. Nastavni proces realiziraju 24 nastavnika i saradnika u stalnom radnom odnosu i to 2 redovna profesora, 3 vanredna profesora, 5 docenata, 1 predavač, 6 viših asistenata i 7 asistenata i 36 nastavnika i saradnika u dopunskom radnom odnosu i to 10 redovnih profesora, 8 vanrednih profesora, 5 docenata, 4 predavača, 5 viših asistenata, 2 asistenta i 2 mentora. U pratećim službama je zaposleno 27 radnika. Akademijom rukovodi dekan i dva prodekana.

 Pedagoški fakultet u Sarajevu ima savremeno opremljene učionice, radionice, laboratorije, didaktičko-metodičke kabinete, trening centar za kontinuiranu edukaciju nastavnika i ostale prostorije za teorijsko i praktično osposobljavanje studenata.

 Profesionalnu praksu studenata Akademija realizira u predškolskim ustanovama i osnovnim školama koje bira prema utvrđenim standardima. Studenti akademije su uključeni i u različite forme vannastavnih aktivnosti muzičkog, likovnog, literarnog, dramskog i sportskog karaktera.