O B A V I J E S T za studente II ciklusa studija

O B A V I J E S T

Za studente II ciklusa studija

Studenti II ciklusa studija, koji u junsko-julskom ispitnom terminu realiziraju Seminarski rad, prijavu ispita vrše u studentskoj službi preko starih prijava.

Pedagoški fakultet Sarajevo