Predavanja za vanredne studente - Politički sistemi BiH

Predavanja za vanredne studente iz predmeta Politički sistemi BiH kod prof.dr. Suada Kurtćehajića održat će se 12.05.2017. u 17,00 sati

Pedagoški fakultet Sarajevo