TERMINI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU - Za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu obrazovanja

TERMINI ISPITA U APRILSKOM ISPITNOM ROKU

Za studente koji studiraju po predbolonjskom sistemu obrazovanja

Red. Br.

Profesor

Naziv predmeta

I termin

II termin

1.

Prof.dr. Salih Fočo

Sociologija odgoja i obrazovanja

PO DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM

PO DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM

2.

Prof.dr. Merima Čaušević

Metodika muzičke kulture

11.04.2017. u 15,00 h

25.04.2017. u 15,00 h

3.

Prof.dr. Jasna Bajraktarević

Psihologija odgoja i obrazovanja

11.04.2017. u 14,15 h

21.04.2017. u 17,00 h

4.

Doc.dr. Irma Čehić

Školska pedagogija

10.04.2017. u 12,00 h

24.04.2017. u 12,00 h

Pedagoški fakultet Sarajevo