II studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“

Pozivamo sve zainteresovane studente da prate i prijave radove za II Studentski kongres „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ koji nastavlja sa radom i ove godine nakon uspješno održanog I studentskog kongresa, 7.- 9. jula 2016. godine.

Cilj organizovanja kongresa je isti- promocija univerzalnih vrijednosti zajedništva i  multidisciplinarnog pristupa u proizvodnji hrane, njenom higijenskom statusu i kvalitetu, različitim načinima ishrane, kao i mogućim zdravstvenim implikacijama na čovjeka što će biti od izuzetne važnosti u rješavanju značajnijih pitanja u ovoj životnoj oblasti.

Ovakav pristup u sagledavanju ovog kompleksnog pitanja, kroz multidisciplinarnost, predstavlja i savremeni trend „evropske nacije„ u iznalaženju najracionalnijih odgovora na  mnoga pitanja gotovo u svim sferama društvenog  života i djelovanja.

U organizaciji Kongresa uzet će učešće studenti grupacije medicinskih, humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i drugih.

Teme koje će biti predmet istraživanja i pisanja studentskih radova (naučno istraživačkih, seminarskih, diplomskih, završnih radova), odnose se na slijedeće oblasti:

  1. Primarna proizvodnja i prerada hrane;
  2. Aditivi u prehrambenoj industriji;
  3. Toksikologija i sigurnost hrane;
  4. Savremena dijagnostika i analitika hrane;
  5. Ishrana tokom životnog ciklusa;
  6. Dijetoterapija;
  7. Biotehnologija u ishrani ljudi;
  8. Organska i tradicionalna hrana.

Datum održavanja Kongresa je 6.-8. juli 2017. godine.

Pratite web stranicu: www.hranaishranazdravlje.ba

Pozivamo sve zainteresovane studente i sa drugih bosanskohercegovačkih univerziteta kao i studente sa univerziteta iz susjednih zemalja da nam se pridruže!

Koordinacioni odbor

 

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo