RAZVOJ I EVALUACIJA KURIKULUMA - drugi ciklus studija PO, RN, KŽTO

RAZVOJ I EVALUACIJA KURIKULUMA - drugi ciklus studija PO, RN, KŽTO

 

Upis ocjena za studente koji su položili (seminarski radovi) u januarsko-februarskom ispitnom roku bit će utorak, 14.02. u 10 sati.

                                                                                                                              Doc.dr. Elma Selmanagić Lizde

Sarajevo, 10.02.2017.

 

Pedagoški fakultet Sarajevo