Obavijest - Prijava ispita

                             O B A V I J E S T

PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO- FEBRUARSKI  ISPITNI ROK ZA STUDENTE PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA PO BOLONJI VRŠIT ĆE SE PUTEM ISSS-a.

ISPITI ZA PRVI ROK ĆE BITI OTVORENI ZA PRIJAVU U PERIODU OD 10.1.2017. DO 15.1.2017.godine.

NAPOMENA:UKOLIKO NE BUDETE U MOGUĆNOSTI PRIJAVITI NEKI OD ISPITA ILI IMATE POTEŠKOĆA SA ISSS-om, MOLIMO VAS DA SE JAVITE U STUDENTSKU SLUŽBU.

                                                                                                                                          STUDENTSKA SLUŽBA

 

STUDENTI KOJI NE IZMIRE FINANSIJSKE OBAVEZE PREMA FAKULTETU PRIJE DRUGOG ZIMSKOG ISPITNOG ROKA, ODNOSNO DO 31.1.2017.GODINE NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPIT.

Pedagoški fakultet Sarajevo