ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU sa sjednice održane 5.10.2016. godine

ODLUKE VIJEĆA ODSJEKA ZA RAZREDNU NASTAVU

sa sjednice održane 5.10.2016. godine

 

Formira se komisija za ocjenu i odbranu diplomskog rada:

Prezime i ime studenta Tema diplomskog rada Komisija za ocjenu i odbranu rada Koreferenti
POROBIĆ ALMIRA Geografski sadržaji u predmetu Moja okolina za treći razred osnovne škole

Doc.dr. Sanela Rustempašić, predsjednik

Prof. dr. Muriz Spahić, mentor

Doc. dr. Irma Čehić, član

Sanela Džuho

Amila Hajdarević

 

Sarajevo, 5.10.2016.                                                              Sekretar Vijeća Odsjeka

 

Pedagoški fakultet Sarajevo