Slobodna mjesta za upis u prvu godinu I ciklusa studija u školskoj 2016/2017. godini

PEDAGOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU OGLAŠAVA

SLOBODNA MJESTA ZA UPIS U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA

U ŠKOLSKOJ 2016/2017.GODINI

 

 

NAZIV USTANOVE

ODSJEK / STUDIJ

 

PREDVIĐENO

trajanje drugog  ciklusa studija

 

 

BROJ STUDENATA

Vanredni studij
PEDAGOŠKI FAKULTET 1 godina 15
Odsjek za predškolski odgoj   2
Odsjeka za razrednu nastavu   4
Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj   9

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA SLOBODNA MJESTA JE 14.10.2016.GODINE.

PRIJAVE SE PODNOSE U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA,

U SKLADU SA KONKURSOM.

Pedagoški fakultet Sarajevo