Obavijest

O B A V I J E S T

 

 

 

Nastava za studente svih odsjeka Pedagoškog fakulteta počinje u ponedjeljak, 03.10.2016. godine prema utvrđenom Rasporedu sati.

 

Prijem studenata u I godinu studija akademske 2016/2017. godine održat će se u ponedjeljak, 03.10.2016. godine u 10,00 sati u Sali 1. (Skenderija 72).

 

                                                               DEKANAT

Pedagoški fakultet Sarajevo