KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA - Školska 2016/2017.

KONAČNA RANG LISTA PRIJAVLJENIH KANDIDATA ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

Školska 2016/2017.


KANDIDATI KOJI SU PRIMLJENI NA PEDAGOŠKI FAKULTET U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA DUŽNI SU DOSTAVITI DOKUMENTE POTREBNE ZA  UPIS OD 15.9.2016. DO 26.9.2016. GODINE.

DOKUMENTI SE DOSTAVLJAJU U STUDENTSKU SLUŽBU RADNIM DANOM OD 9.00 DO 14.00 SATI.

Studentska služba


ZA UPIS NA I GODINU I CIKLUSA STUDIJA POTREBNO JE:

INDEX SA UPISNIM MATERIJALOM (nabavlja se u studentskoj službi – KM 30,00)

LJEKARSKO UVJERENJE SA STUDENTSKE POLIKLINIKE U SARAJEVU

DVIJE SLIKE (4x6)

UPLATNICA ZA ŠKOLARINU

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

Redovni studenti 100,00 KM

Redovni samofinansirajući studenti 1200,00 KM

Vanredni studenti 900,00 KM

(redovni samofinansirajući i vanredni studenti plaćaju u dvije rate, prva rata prilikom upisa, a druga rata u februaru)

UPLATNICA ZA BIBLIOTEKU 30,00 KM

ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

Studenti koji žele da izvrše uplatu za FOND „Suada Dilberović“

UPLATA 5,00 KM ZA FOND „SUADA DILBEROVIĆ“

ŽIRO RAČUN: 1610000008961744 Raiffeisen Bank dd Sarajevo

Svrha uplate: sredstva za Fond „Suada Dilberović

 ISSS

10,00 KM  ŽIRO RAČUN PEDAGOŠKOG FAKULTETA 3389002208253219 UniCredit Bank

10,00 KM ŽIRO RAČUN ISSS-a 3383202266333617 UniCredit Bank (sa naznakon Pedagoški fakultet)

UPLATA OSIGURANJA 5,00 KM plaća se u studentskoj službi

Studenti koji žele biti članovi Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu (SPUS-a) uplatu u iznosu od 5,00 KM mogu izvršiti na žiro račun 3386902222532015 UniCredit Bank

Svrha uplate: sredstva za aktivnosti SPUS-a

Na uplatnici obavezno naznačiti ime i prezime i naziv fakulteta

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo