Rezultati pismenog ispita iz predmeta Opća pedagogija I, Uvod u pedagogiju I i Didaktika održanog 02.09.2016.

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

05.09.2016.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

OPĆA PEDAGOGIJA I, UVOD U PEDAGOGIJU I i DIDAKTIKA

održanog 02.09.2016.

R.b. PREZIME I IME BROJ BODOVA OCJENA
1. BOLIĆ ALMA 11 7/D
2. DEDIĆ HALIDA 9 6/E
3. STANIĆ SUADA 9 6/E
4. ZELKANOVIĆ AMINA 9 6/E
5. KARAVDIĆ KADIRA 7 5/F
6. SIKIMA NEVENA 5 5/F
7. MUZAFEROVIĆ LEJLA 5 5/F
8. DRAKOVAC DINELA 4 5/F
9. RAMIĆ AMINA 4 5/F
10. AL NAQLI AMINA 4 5/F
11. RAČIĆ HADŽERA 4 5/F
12. JUSIĆ ARNELA 3 5/F
13. LEŠO ALMA 3 5/F
14. NUKIĆ BERINA 3 5/F
15. TAHIROVIĆ EDISA 2 5/F
16. HUBIJER HANA 2 5/F
17. HODŽIĆ ADNA 2 5/F
18. MUSA SAFIJA 1 5/F
19. FAZLIĆ NEJRA - 5/FX
20. IMAMOVIĆ MEHO - 5/FX
21. HODŽIĆ AMRA - 5/FX
22. ADEMOVIĆ DŽEVAHIRA - 5/FX

 

R.b. PREZIME I IME BROJ BODOVA OCJENA
1. LIGATA INDIRA 10 7/D
2. SOFTIĆ MERJEMA 9 6/E
3. DORIS MILOŠ 9 6/E
4. AGANOVIĆ AMAR 9 6/E
5. HODŽIĆ BERINA 9 6/E

 

R.b. PREZIME I IME BROJ BODOVA OCJENA
1. HODŽIĆ ELVIRA 12 8/C
2. MEHINAGIĆ AMINA 9 6/E
3. ČAUŠEVIĆ DELILA 9 6/E
4. KANLIĆ AMINA 4 5/F
5. BIHORAC ELMA 2 5/F
6. DALIPAGIĆ ASIMA 2 5/F
7. NUHANOVIĆ MIRSADA 1 5/F

 

Napomena: upis ocjena bit će utorak, 06.09. u 14 sati.

Doc.dr. Elma Selmanagić Lizde

Pedagoški fakultet Sarajevo