Rezultati pismenog ispita iz predmeta BHS jezik I za studente Odsjeka za razrednu nastavu i Odsjeka za predškolski odgoj (2.9.2016)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta BHS jezik I
za studente Odsjeka za predškolski odgoj (2.9.2016)

Pismeni dio ispita položili su sljedeći kandidati:

II parcijani

1. Hadžera Račić RS 7/8

2. Dajana Nikolić R 6

integralno

3. Edisa Tahirović R 6

vanredni 

4. Kadira Karavdić 8

Upis ocjena i uvid u radove obavit će se u utorak, 6. 9. 2016. godine sa početkom u 12h, kao i uvid u radove.

Sarajevo, 5. 9. 2016.

Doc. dr. Emira Mešanović-Meša


Rezultati ispita održanog 2.9.2016. iz predmeta BHS I

za studente Odsjeka za razrednu nastavu

Položili su sljedeći kandidati:

II parcijalni

1. Zlata Ćerimović R 8

2. Minela Osmanović RS 6

integralno

3. Jasna Hašimbegović RS 6

vanredni

4. Mirela Kadić 8

5. Dženana Lekić Hadžan 6

Upis ocjena obavit će se u utorak, 6. 9. 2016, sa početkom u 12h.

Sarajevo, 5. 9. 2016.

Doc. dr. Emira Mešanović-Meša

 

Pedagoški fakultet Sarajevo