REZULTATI PISMENOG ISPITA - doc.dr. Irma Čehić

Univerzitet u Sarajevu

Pedagoški fakultet

Odsjek za razrednu nastavu

Akademska 2015/2016. godina

Septembarski ispitni rok

Prvi ispitni termin: 30. 08. 2016. god.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

Opća pedagogija I

Redovni i redovni samofinansirajući studenti

Red. br. Prezime i ime studenta Broj bodova ocjena
 1.  
MUMINOVIĆ SAMRA 13,5 9/B
 1.  
BEĆIROVIĆ AMINA 12 8/C
 1.  
KUBUR LEJLA 11,5 7/D
 1.  
ŠEMIĆ ANESA 11,5 7/D
 1.  
BANJIĆ AJLA 10,5 7/D
 1.  
DURDŽIĆ FATIMA 10,5 7/D
 1.  
BEČIĆ DENIZA 10 7/D
 1.  
BOGILOVIĆ AJLA 10 7/D
 1.  
MUSIĆ ALISA 10 7/D
 1.  
BAJRIĆ AMILA 9,5 6/E
 1.  
HADŽIĆ HASENA 9,5 6/E
 1.  
KAHVIĆ EMINA 9 6/E
 1.  
ŠABANOVIĆ NEIRA 9 6/E
 1.  
ALDŽIĆ DŽELILA 8 6/E (uvjetno)
 1.  
HALKOVIĆ AZRA 8 6/E (uvjetno)
 1.  
PETROVIĆ EDINA 8 6/E (uvjetno)
 1.  
ŠUJANOVIĆ ADMIRA 8 6/E (uvjetno)
 1.  
FATIĆ AJLA 7 5/F
 1.  
HALABA AMINA 6,5 5/F
 1.  
BAŠIĆ LEJLA 5 5/F
 1.  
ŠAHINOVIĆ NERMINA 5 5/F
 1.  
PRASKO LEMANA 4,5 5/F
 1.  
AHMIĆ ELDIN 4 5/F
 1.  
ĐOZO AIDA 3,5 5/F
 1.  
VREBAC HELENA 3,5 5/F
 1.  
OSMANOVIĆ AMILA 1,5 5/F
 1.  
RAMOVIĆ AJLA 1,5 5/F

 

Vanredni studenti:

Red. br. Prezime i ime studenta Broj bodova ocjena
 1.  
LEKIĆ HADŽAN DŽENANA 11,5 7/D
 1.  
DOVADŽIJA ILMA 10,5 7/D
 1.  
BABAČIĆ SAMIR 10 7/D
 1.  
KURTIĆ EMINA 5,5 5/F
 1.  
SMOLO SELVEDINA 2,5 5/F
 1.  
ŠABOTIĆ ALMA 1,5 5/F
 1.  
JUKIĆ KRISTINA 0,5 5/F

 

Napomena: Upis ocjena nakon drugog termina.

Didaktika

Red. br. Prezime i ime studenta Broj bodova ocjena
 1.  
KAHRIMAN HALIMA 9,5 6/E

 

Napomena: Upis ocjena nakon drugog termina.

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Red. br. Prezime i ime studenta Broj bodova ocjena
 1.  
RAJIĆ NELA 13 9/B
 1.  
ŠIMIĆ ANITA 11 7/D
 1.  
SMREKA ALDINA 9 6/E
 1.  
MEDARA MERSIHA 7 5/F
 1.  
FAZLIĆ SENID 6,5 5/F

 

Napomena: Upis ocjena nakon drugog termina.

 

Univerzitet u Sarajevu

Pedagoški fakultet

Odsjek za kulturu življenja i tehnički odgoj sa informatikom

Akademska 2015/2016. godina

Septembarski ispitni rok

Prvi ispitni termin: 30. 08. 2016. god.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

Didaktika

Red. br. Prezime i ime studenta Broj bodova ocjena
 1.  
STORIJL SEAD 9 6/E

 

Napomena: Upis ocjena nakon drugog termina.

doc. dr. Irma Čehić

Pedagoški fakultet Sarajevo