ODBRANA PRIJEDLOGA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE – PROJEKTA

Šemso Aganspahić, student trećeg ciklusa studija – doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Pedagoškog fakulteta prezentirat će prijedlog teme doktorske disertacije (projekta) pod naslovom “Menadžment i informacione tehnologije u podizanju kvaliteta obrazovanja škole“.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 04. juna 2019. godine u 15 sati u prostorijama Pedagoškog fakulteta – Sala 3, I sprat.