REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ BHS JEZIKA III, KULTURE GOVORA I, KULTURE IZRAŽAVANJA

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ BHS JEZIKA III, KULTURE GOVORA I, KULTURE IZRAŽAVANJA

Pismeni ispit iz BHS III položili su:

Zejneba Vuković (RN) – 7/D

Aida Oruč (RN) – 6/E

Armina Akšamović (RN) – 6/E

Mirela Mehinagić (RN) – 6/E

Esmina Hibović (RN) – 6/E

Pismeni ispit iz Kulture govora I položili su:

Seada Hajdarević (RN) – 7/D

Aldina Kadrić (RN) – 6E

Sadika Bajić (PO) – 6/E

Amina Kanlić (PO) – 6/E

Asima Dalipagić (PO) – 6/E

Pismeni ispit iz Kulture izražavanja (KŽTO) položili su:

Indira Ligata – 7/E

Amna Šahat – 7/D

Doris Milos – 6/E

Upis ocjena iz navedenih predmeta obavit će se u utorak 6. 9. 2016. god. u 13 h (Skenderija, II sprat). Radovi se mogu pogledati poslije upisa ocjena.

Doc. dr. Mirela Omerović

Sarajevo, 5. 9. 2016. god.

Pedagoški fakultet Sarajevo