Prijava ispita po predbolonjskom sistemu studija

PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA OBAVIT ĆE SE U PERIODU OD 11.7.2016. DO 22.7.2016. GODINE.

NAPOMENA: NAKON PREDVIĐENOG ROKA STUDENTI NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE.

    Studentska služba

Pedagoški fakultet Sarajevo