Rezultati ispita - Opća pedagogija II - Uvod u pedagogiju II

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

07.07.2016.

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ PREDMETA

OPĆA PEDAGOGIJA II i UVOD U PEDAGOGIJU II

 

R.b. Prezime i ime Broj bodova Ocjena
1. Nuhanović Mirsada 11 7/D
2. Karamuja Džemila 11 7/D
3. Hindija Amra 11 7/D
4. Braković Senija 9 6/E
5. Korda Aldijana 9 6/E
6. Mehinagić Amina 9 6/E
7. Kanlić Amina 9 6/E
8. Dalipagić Asima 9 6/E
9. Hajdarević Nađa 9 6/E
  KOLOKVIJ    
1. Šahat Amna   6/E
2. Kurtanović Enes   6/E

 

Upis ocjena prvog i drugog ispitnog termina bit će u četvrtak, 14.07. u 11 sati.                         

Doc.dr. Elma Selmanagić Lizde

 

 

Pedagoški fakultet Sarajevo