Rezultati pismenog ispita iz Kulture govora II

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ KULTURE GOVORA II

Pismeni dio ispita iz Kulture govora II na Odsjeku za razrednu nastavu položili su:

 

 1. Halima Kahriman  – 8/C,
 2. Emina Dragolj  – 8/C,
 3. Armina Akšamović – 7/D,
 4. Irma Omeragić – 7/D,
 5. Aida Oruč – 7/D,
 6. Mirela Mehinagić – 7/D,
 7. Alma Ćebo – 6/E,
 8. Ermin Bešlija – 6/E,
 9. Aldina Ibrahimović – 6/E.

Pismeni dio ispita iz Kulture govora II na Odsjeku za predškolski odgoj položili su:

 1. Amina Mehinagić – 8/C,
 2. Delila Čaušević – 6/E,
 3. Neira Balić – 6/E,
 4. Arnela Rovčanin – 6/E.

Usmeni ispit iz Kulture govora II obavit će se u ponedjeljak 4. 7. 2016. god. u 12 h. Radovi se mogu pogledati u vrijeme konsultacija.

 

doc. dr. Mirela Omerović

Sarajevo, 4. 7. 2016.


Pedagoški fakultet Sarajevo