Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta BHS jezik II

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta BHS jezik II

za studente Odsjeka za predškolski odgoj (1. 7. 2016)

Pismeni dio ispita položili su sljedeći kandidati:

 

redovni studenti

 1. Anđela Filipović         82%     8
 2. Aldijana Korda          67%     7
 3. Enisa Mumamnović   67%     7

 

samofinansirajući

 1. Amna Bajrić               76%     8
 2. Aida Rogo                 72%     7
 3. Nađa Hajdarević        65%     6
 4. Nejla Karamustafić    56%     6

 

 

vanredni

Nijedan kandidat nije položio pismeni ispit.

Sarajevo, 3. 7. 2016.                                                             Doc. dr. Emira Mešanović-Meša 

 

 

 

Rezultati ispita održanog 1. 7. 2016. iz predmeta BHS II za studente Odsjeka za razrednu nastavu

Položili su sljedeći kandidati:

redovni

 1. Ajla Bogilović            71%     7
 2. Mirela Mehinagić       63%     6

samofinansirajući

 1. Amina Ibrahimović    70%     7
 2. Alisa Musić                68%     7 – usmeni
 3. Samira Muminović     67%     7
 4. Fatima Durdžić          66%     7
 5. Amila Bajrić               66%     7
 6. Selma Hadžavdija      65%     6
 7. Sunita Mrakić             58% - usmeni

 

vanredni

Nijedan kandidat nije položio ispit.

 

Sarajevo, 3. 7. 2016.                                                             Doc. dr. Emira Mešanović-Meša

 

Pedagoški fakultet Sarajevo