Odbrana magistarskog rada - Dženan Sadiković

UNIVERZITET U SARAJEVU

PEDAGOŠKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

DŽENAN SADIKOVIĆ, profesor sporta i tjelesnog odgoja

branit će magistarski rad pod naslovom

„Sportsko-rekreativne  aktivnosti u školi u funkciji prevencije nepoželjnog ponašanja učenika“

31. avgusta 2016. godine (srijeda)

sa početkom u 12,00 sati

u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo

Pristup odbrani je slobodan.

Magistarski rad  može se pogledati u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

Pedagoški fakultet Sarajevo